MEZŐGAZDASÁGI
DRÓNKEZELŐ KÉPZÉS

Magyarország egyetlen, a modern precíziós gazdálkodásra épülő képzése, ahol a jelentkezők 30 órában ismerik meg és sajátítják el a drónalapú, automatizált növényvédelmet a felméréstől a kijuttatásig.

A Mezőgazdasági drónkezelő képzés ára: 299.900 Ft 

A képzésben résztvevők sikeres gyakorlati vizsga letétele után Mezőgazdasági drónkezelő tanúsítványt kapnak a képzést szervező Duplitec Kft. Felnőttképzési Intézménytől
(Nyilvántartási szám: B/2020/005733).

KÖVETKEZŐ KÉPZÉSEINK
Az elméleti képzés online webinárium formájában kerül megrendezésre.
A gyakorlati oktatás helyszíne: Szegedi Reptér
Csoportlétszám: 6-10 fő
Időtartam: 30 óra (12 óra elmélet és 18 óra gyakorlat)

*A jelentkezés a képzés díjának beérkezésével lesz végleges.
(A gyakorlati képzések időpontjai az időjárás függvényében módosulhatnak.)

2022 november 16-20.
Elmélet: 2022 november 16-18
Gyakorlat: 2022 november 19-20.
Jelentkezési határidő: 2022 november 11. 

2023 február 15-19
Elmélet: 2023 február 15-17
Gyakorlat: 2023 február 18-19.
Jelentkezési határidő: 2023. február 10. 

2023. március 14-19
Elmélet: 2023. március 14, 16-17.
Gyakorlat: 2023. március 18-19.
jelentkezési határidő: 2023. március 10. 

KINEK AJÁNLJUK A MEZŐGAZDASÁGI DRÓNKEZELŐ KÉPZÉSÜNKET

Elsősorban azoknak ajánljuk képzésünket, akik érdeklődnek a drónos növényvédelem iránt, akár a területi adottságok, akár a kezelni kívánt kultúra sajátosságai, vagy a környezetvédelem miatt. Monitoring-, vagy permeteződrón vásárlása előtt álló cégeknek, magánszemélyek számára kifejezett jelentőséggel bír a képzés, legyen szó saját felhasználásról vagy akár szolgáltatóként történő munkavégzésről. A képzés résztvevőinek mezőgazdasági drónok beszerzésére, mint a DJI vezető magyarországi disztribútora egyedi, jelentős kedvezményeket biztosítunk. 

A KÉPZÉS BEMUTATÁSA

A képzés egyedülállóan széleskörű, biztos tudást ad a mezőgazdasági drónok gyakorlati alkalmazásáról. Célja, hogy a kötelezően elsajátítandó jogszabályi és drónkezelési alapokon túl, gyakorlatorientált szakmai ismereteket nyújtson a DJI mezőgazdasági drónjait a növénytermesztésben napi szinten használó agrármérnökök és növényorvosok előadásában. A képzésre jelentkezők részleteiben ismerik meg az állományfelvételezésnek és a permetezésnek a repüléstervezési és végrehajtási folyamatait. Mindezt a DJI egyedi hardver és szoftverkörnyezetének köszönhetően egy automatizált rendszer formájában!

A képzés oktatói megtanítják lépésről-lépésre, hogy mikor, mire és hogyan dolgozzunk a különböző munkákra alkalmas drónokkal, fókuszban a DJI legújabb típusú AGRAS permetező drónjai. 

A képzés során a pilótajelöltek több alkalommal végeznek önálló „éles” repüléseket: állomány felvételezést és permetezést az arra kijelölt tesztkörnyezetben. Bemutatásra kerül, hogyan lehet az NDVI, NDRE, LCI, GNDVI, OSAVI indexek segítségével meghatározni a kezelni kívánt területet, hogyan tervezhető a tápanyag kijuttatása és az anyagmennyiség a tőszámbecslés segítségével, valamint a kezelni kívánt területhez milyen fúvóka típusok és szórásképek alkalmazhatóak, illetve ezekhez milyen permetezési beállítások szükségesek. 

A KÉPZÉS SORÁN ISMERTETETT TERÜLETEK

Drónkezelési alapok – elmélet: alapfogalmak, meteorológiai ismeretek, szabálykövető magatartás, a drón főbb elemei és azok szerepe, repülési szoftverek ismertetése, különböző beállítási lehetőségek.
Drónkezelési alapok – gyakorlat: motorindítás, fel- és leszállás, a kormányok működése, mozgás x,y,z tengelyen, orientáció vizuális meghatározása, repülés előre meghatározott paraméterek szerint.
Felvételezés és permetezés drónnal – elmélet: felvételező drón ismertetése, a repülésvezérlő és feldolgozó szoftverek (DJI GS Pro & TERRA) részletes bemutatása, a DJI Phantom 4 Multispectral áttekintése, a permetező drón és részegységeinek bemutatása, a DJI MG-1P AGRAS permeteződrón beállítási lehetőségei, a növényvédőszerek kezelése és keverése, a repülés biztonsági feltételei a személy, eszköz és környezet tekintetében, kijuttatás biztonsági feltételei, különös tekintettel a szélviszonyokra, élővilág- és a környezet védelmére.
Felvételezés és permetezés drónnal – gyakorlat: a teljes munkafolyamat előkészítése, a terület kimérésének lehetőségei, felmérés a monitoring drónnal, kapott adatok feldolgozása a DJI TERRA szoftverrel, kijelölési módok ismertetése, RTK rendszer bemutatása, repülés tervezés, kijuttatási folyamat megkezdése és a folyamatos permetezési művelet fenntartása 

A MEGSZERZETT TUDÁS RÉVÉN A KÖVETKEZŐ FELADATOK VÉGEZHETŐK EL

Gyomborítottság meghatározása; terület kimérés; stressz térkép meghatározása; kezelésre szoruló terület meghatározása; multispektrális NDVI, NDRE, LCI, GNDVI, OSAVI indexálás és felmérés; növényi vigor meghatározása; tőszámbecslés; tápanyag tervezés; anyagmennyiség számolás; vadkár, viharkár, belvízkár területi lehatárolása; RGB térkép készítés; ortofotók készítése és kielemzése; repülés tervezés és permetezés; foltkezelés, fenológiai fázistól független állománykezelés, talajállapottól független kezelések elvégzése, alacsony ULV technológia elsajátítása, műveleti területek felmérése és kijelölése, optimális repülési útvonalak meghatározása. 

MILYEN DRÓNOKKAL ÉS KIEGÉSZÍTŐKKEL FOGNAK A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK MEGISMERKEDNI

A képzés gyakorlatai során az állapotfelmérő és permetező repüléseket a DJI legmodernebb, piacvezető drónjaival végzik a résztvevők:
• A DJI MG-1P AGRAS permetező drón mellett szeretnénk bemutatni a legújabb, T-16 modellt
• DJI Phantom 4 Multispectral és DJI Phantom 4 RTK modellek, valamint DJI Mavic 2 Pro és Agrocam az állományfelvételezéshez
• A D-RTK rendszer, valamint a DJI GS PRO és TERRA szoftverek
• Valamint a DJI Matrice és Inspire drónok


A KÉPZÉS ÁLTALÁNOS IDŐBEOSZTÁSA

1. nap – Webinárium: Drónkezelési alapok
Oktató: Dr. Csongrádi Nándor
12:00 - 15:45

2. nap – Webinárium: Felvételező drón bemutatása, a repülésvezérlő és feldolgozó szoftver használata. Permetező drón bemutatása, repülés tervezés
Oktatók: Gyovai Szabolcs és Szalma Elemér
12:00 - 15:45

3. nap– Webinárium: Kijuttatás feltételei, növényvédőszerek ismertetése
Oktatók: Gyovai Szabolcs és Szalma Elemér
12:00 - 15:45

4. nap – Gyakorlat: Munkafolyamat előkészítés, terület kimérésének lehetőségei, repülés tervezés
Oktatók: Gyovai Szabolcs és Szalma Elemér
9:00-13:15
13:15-14:00 Ebéd
14:00-18:00

5. nap – Gyakorlat: Kijuttatási folyamat megkezdése és a folyamatos permetezési művelet fenntartása
Oktatók: Gyovai Szabolcs és Szalma Elemér
9:00-13:15
13:15-14:00 Ebéd
14:00-18:00 

MEZŐGAZDASÁGI DRÓNKEZELŐ VIZSGA ÉS OKIRAT

Az elméleti képzést követően, valamint a gyakorlati napok végén is vizsgafeladatokat kell teljesítsenek a résztvevők. A Duplitec Felnőttképzési Intézmény által kiadott MEZŐGAZDASÁGI DRÓNKEZELŐ TANÚSÍTVÁNY megszerzésének feltétele a sikeres vizsgatétel. 

Az elméleti vizsga a repülésbiztonsági ismereteket öleli fel. A gyakorlati vizsga a két fő ismeretanyag, a monitoring, illetve a kijuttatás köré épül, s így két részből áll:
• Felvételező drón: repülés megtervezése, végrehajtása és a kapott adatok feldolgozása a vizsga feladatban meghatározottak szerint
• Permetező drón: 1 ha terület "éles" permetezése a vizsgafeladatban meghatározott paraméterek szerint. 

AZ ELŐADÓKRÓL

Gyovai Szabolcs

Növényorvos, Agrármérnök, AGRAS specialista.
Gyovai Szabolcs 2008-ban végzett agrármérnökként a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán Gödöllőn. A mezőgazdasági drónokkal komolyabban 2016-tól foglalkozik és a növényorvosi képzése során is ebből írta a szakdolgozatát a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán.

Szakterülete a DJI AGRAS permetező drónjainak gyakorlati alkalmazása a növényvédelemben és a mezőgazdaságban. Nagy tapasztalattal bír a drónos monitoring területén is: a legújabb DJI Phantom 4 Multispectral drónnal repül, melyhez a DJI TERRA vezérlő és feldolgozó szoftverét alkalmazza.

Növényorvosként jól ismeri a mezőgazdasági drónok jelentőségét és azok alkalmazhatóságát az agráriumban, ennek következtében számos kutatási munkához csatlakozott az eszközökkel. A PlantaDrone Kft. ügyvezetőjeként szoros együttműködésben áll a Duplitec Kft.-vel, közösen végzik a mezőgazdasági program fejlesztéseit. 

Szalma Elemér

Agrármérnök.
2011-ben végzett agrármérnökként a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán Gödöllőn, majd friss diplomásként egy kőolaj-földgáz kutató cégnél kezdett el dolgozni, ahol megismerkedhetett a digitális térképészet, térinformatika rejtelmeivel. Már ekkor - lassan 10 éve – felfedezte a mezőgazdasági parcellák digitalizálásának és a műholdfelvételek agráriumban való használatának előnyeit.

Eleinte a műholdas távérzékeléssel foglalkozott, majd miután 2015-ben megvette az első drónját, egy új világ nyílt meg előtte. Egyértelművé vált számára, hogy az exponenciálisan fejlődő dróntechnológia és a térinformatika egy növényorvossal karöltve lesz a jövő mezőgazdaságának alappillére.

2019 óta a PlantaDrone Kft. keretein belül a távérzékelési megbízások kivitelezése, elemzéseinek elkészítése a feladata. Emellett precíziós gazdálkodási agronómusként dolgozik egy vetőmag nemesítő cégnél, ahol nagy felbontású, indexált felvételeket készít a kutatók számára, illetve differenciált tápanyagkijuttatási, növényvédelmi művelettérképeket készít az arra alkalmas permetező gépeknek. A felvételezési munkákat az elvárt felbontás függvényében két drónnal végzi: DJI Phantom 4 Multispectral és Mavic 2 Pro hozzáadott, külső NIR kamerával. A felvételező drónok mellett DJI AGRAS permetező drónokkal is foglalkozik, keresi azok kutatásban és üzemi mezőgazdaságban legszélesebb körben betölthető feladatköreit, felhasználási területeit. 

Dr. Csongrádi Nándor

Sürgősségi szakorvos jelölt.
Nándor a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztályának szakorvos jelöltje.

4 éve foglalkozik drónokkal. 2018-ban megálmodója és főszervezője volt annak a szegedi, tömeges baleseti szimulációnak, amelyben a mentés segítése drónok bevetésével történt. 2019-ben az Airbus Critical AppChallenge Hungary fejlesztői versenyén a „Független Fejlesztő” kategória győztese lett csapatával, egy saját fejlesztésű, drónok által is használható képtovábbító alkalmazással. 

JELENTKEZÉS KÉPZÉSRE

Kérjük válassza ki milyen képzésre kíván jelentkezni

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GY.I.K.

A legközelebbi dátumok az oldal elején találhatóak. Az elméleti képzés online, bárhonnan elérhető. Minden jelentkező részletes információt kap a webináriumhoz való csatlakozás lépéseiről. 

A képzés első napján a drónkezelés alapjait, a drónos szabályozásokat sajátítja el a résztvevő. Amennyiben több tudásra és gyakorlatra van szüksége, úgy javasoljuk, hogy vegyen részt 30 órás Alapfokú UAV kezelő képzésünkön, ahol részleteiben sajátíthatja el a repüléssel kapcsolatos ismereteket, ráadásul államilag elismert tanúsítványt is kap a sikeres vizsga letétele után.

Abban az esetben, ha mégsem tud részt venni képzésünkön, kérjük, ezt minél előbb jelezze számunkra! A képzés megkezdése előtti 10. naptári napig 100%-ban visszafizetjük a befizetett díjat, ezt követően, a képzés megkezdése előtti munkanapig már csak 50%-ot, de ha csak a képzés napján, vagy az azt megelőző nap jelez, akkor már sajnos nem áll módunkban visszafizetni a befizetett díjat.

A mezőgazdasági drónkezelő képzés gyakorlati foglalkozásai 6-10 fő részvételével kerülnek megrendezésre

A képzés során a gyakorlati repüléseket a DJI piacvezető és legmodernebb drónjaival végzik a résztvevők: DJI Agras MG-1P permetező drón, Phantom 4 Multispectral felvételező drón, Phantom 4 RTK, Mavic 2 Pro + Agrocam. Ezeken felül a résztvevők megismerkedhetnek a DJI Matrice és Inspire szériáival is.

Mindenki két lehetőséget kap mind az elméleti mind pedig a gyakorlati vizsgát illetően. Amennyiben másodszorra sem sikerül a vizsga, úgy az „Okirat” kézhezvételéhez a tanfolyamot meg kell ismételni.

Kapcsolat:

info@mydroneschool.hu
+36 (1) 42 21 388
+36 (70) 50 23 763

Linkek:

MYDRONESERVICE
DUPLITEC KFT.

A weboldalt a
Flymore Kft. üzemelteti.

Adatkezelési tájékoztató

Üzenet: